Portret Aleksandry Szostek pochodzący z prywatnego archiwum.

Aleksandra
Szostek

related events

Łukasz Barys
Kości, które nosisz w kieszeni

DEBUTS
19.08., godz. 16:00 - 17:00

Aleksandra
Szostek

A student of Management of Artistic Institutions. Her main interests cover cultural and art institutions, gender studies and anti-fascist thought. She has completed internships at Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Market Economy Research Institute), Powszechny Theatre, Kontrapunkt Festival and Goyki 3 Art Incubator.

pic. from the author's archive